top of page

Psikodinamik psikoterapi

Psikodinamik psikoterapiler psikanalitik kuram kaynaklıdır. Psikanalizle bazı temel varsayımları paylaşan fakat bazılarını da önemli ölçüde değiştiren terapilere psikodinamik terapiler denir. Temel görüşleri ve kuramsal ilkeleri Freud’un geliştirdiği psikanalizin temel ilkelerine dayanmaktadır (Kramer, Bernstein & Phares, Çev. Ed. Dağ, 2014).

Danışanın farkında olmadığı, bastrıdığı arzularla, çatışmalarla yüzleşmesi ve bunlarla uygun bir şekilde başa çıkmayı öğrenmesidir.

Terapide kişinin geçmiş yaşantıları ve ilişkilerden doğan ve kişinin hayatını etkileyen çözümlenmemiş sorunlari ele alınır.Var olan sorunun nasıl ortaya çıktığı, hayatına ne gibi etkiler verdiği ve sağlıklı başa çıkma yöntemlerinin nasıl geliştirilebileceği üzerine çalışılır. Birçok farklı psikolojik rahatsızlık psikodinamik psikoterapi çerçevesinde çalışılabilir.

Psikoterapi seansları danışana; eleştirilmeden, yargılanmadan, gizlilik kuramların ve mahremiyetinin korunduğu, profesyonel terapist tarafından desteklenen güvenli bir ortamda, derinliklerinde yatan bilinmeyenlerini keşfetme ve başa çıkma olanağı sağlar.

 

Terapi nasıl uygulanır?

İlk randevunuz sizi rahatsız eden problemi konuşmak ve çalıştığım psikoterapi şeklinin size uygun olup olmayacağını belirlemek içindir. Terapiye başlama kararı aldığımızda, haftada en az bir kere olmak üzere, haftanın aynı gün ve saatinde seanslarımıza devam ederiz. Seanslar 50 dakika sürer. Seansların, kararlaştırılmış gün ve saatte düzenli olarak gerçekleşmesi, terapi sürecinde devamlılık algısının hissedilmesi açısından önemlidir.

 

Terapi ne kadar sürer?

Terapinin ne kadar süreceği; terapi sürecinin nasıl ilerleyeceği, terapi metoduna ve terapist-danışan iliskisine göre değişiklik gösterebilir. Danışanin özgürce ve rahatça konuşabilmesine ve terapistle gerekli olan güven duygusunun gelişmesine bağlıdır.

bottom of page